Vážení zákazníci, rádi bychom Vás tímto informovali o update heteCo a klientské zóny.

Nemusíte nic dělat, při spuštění heteCo se automaticky aktualizuje.

Co update přináší:

- Nyní je možné najednou přiřadit stejné vlastnosti Konstrukce stěny více topologickým plochám nebo otvorům. Označte několik stěn ve 3D scéně a zvolte ikonu Plošná konstrukce. V dialogu zvolte požadované hodnoty a přiřaďte slovní popis, který se objeví v protokolu PENB. Pro názornou ukázku si přehrajte výukové video

- Stejným způsobem je možné hromadně přiřazovat a upravovat vlastnosti výplní otvorů

- Mnoho oprav a vylepšení funkčnosti

- Pokud jsou více Plošným konstrukcím nebo Výplním otvorů přiřazeny stejné popisy a hodnoty, budou v protokolu uvedeny jednotně jako suma příslušných ploch nebo otvorů

 

A mnoho dalšího, vyzkoušejte PROSÍM sami.