Vážení zákazníci, rádi bychom Vás tímto informovali o vydání nového modulu.

Co nový modul Posouzení 1D přináší:

- seznam materiálů dle ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov - návrhové hodnoty

- definice skladby konstrukce s použitím normových i uživatelem definovaných materiálů

- přehledné schéma skladby s grafickým rozlišením vrstev a tepelných mostů ve vrstvách

- pohodlné nalezení požadovaného materiálu pomocí textového vyhledávání i hierarchického uspořádání

- zahrnutí systematických tepelných mostů do vybraných vrstev konstrukce

- výpočet součinitele prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946 se zohledněním systematických tepelných mostů nehomogenní vrstvy ze dvou materiálů

- v případě, že se Vám nepovede automatický update, poprosíme Vás, o stažení nové verze heteCo z klientské zóny

- modul je dostupný pro všechny naše zákazníky ZDARMA.

A mnoho dalšího, vyzkoušejte PROSÍM sami.