Vážení zákazníci, rádi bychom Vás tímto informovali o update heteCo a klientské zóny.

Novou verzi H16.0.1 (nebo novější) si prosím stáhněte z klientské zóny a nainstalujte. Případnou starou verzi předtím odinstalujte při ponechání uživatelských nastavení (nezaškrtnout volbu Odstranit adresář .... .heteco\dev). Případné výstrahy systému Windows o nedůvěryhodném zdroji prosím ignorujte..

Co update přináší:

 • Modul Energo

  - Výpočet dílčí dodané energie, vypočtené spotřeby energie a pomocné energie na chlazení

  - Doplnění některých referenčních hodnot pro měněné stavební prvky obálky budovy a pro měněné technické systémy budovy

 • Modul Posouzení 1D

  - Zavedení referenční roviny pro snazší definování plošného modelu, možnost zobrazení modelu s tloušťkou jednotlivých konstrukcí

  - Doplněna možnost úpravy velikosti dialogu Skladba konstrukce

 • HeteCo

  - Editor: Doplněna možnost přepsání hodnoty v určitém sloupci ve všech vybraných řádcích pomocí volby "Upravit hodnotu" v kontextovém menu

  - Tepelná technika: Vylepšení uživatelského rozhraní - přehlednější uspořádání dialogu Výplň otvoru

  - 3D scéna: Vylepšení ovládání (propracovanější řízení rychlosti kamery). Aktualizované OpenGL knihovny pro vylepšení stability. Aktualizované OpenGL knihovny pro vylepšení stability. Zobrazení lokálních souřadných os pracovní roviny pro snazší zadávání plošných prvků.

  - Opravy pro vylepšení stability při zadávání i výpočtech

Dále pro Vás v dohledné době připravíme:

- zadávání linie pomocí úhlu a délky

- další opravy a vylepšení dle Vašich žádostí