Vážení zákazníci, rádi bychom Vás tímto informovali o ověření výsledků heteCo.

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb.

Garance výsledků je možná pomocí metodiky vypracované ČVUT na validaci výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb., kde je dána sada testovacích příkladů, jejich mezivýsledků a výsledků, při jejichž splnění je dle stávající legislativy dána garance možnosti využívat tohoto výpočetního nástroje za účelem zpracování PENB. Podrobnější postup, včetně metodiky, příkladů a výsledků naleznete zde.