Vážení zákazníci, rádi bychom Vás tímto informovali o update heteCo a klientské zóny.

Nemusíte nic dělat, při spuštění heteCo se automaticky aktualizuje.

Co update přináší:

  • HeteCo

    - 3D scéna: Zadávání linií a ploch v polárních souřadnicích. Úhel a délku linie je možné zadat buď číselně, nebo pomocí myši.

    - Drobné opravy

Dále pro Vás v dohledné době připravíme:

- další opravy a vylepšení dle Vašich žádostí

- plánujeme použití polárních souřadnic i pro další příkazy (posun, kopiírování apod.)