posouzeni1D

Základní popis:

  • Přídavný modul pro výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcí

  • Přehledný dialog

  • Seznam materiálů dle ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov - návrhové hodnoty

  • Přehledné schéma skladby s grafickým rozlišením vrstev a tepelných mostů ve vrstvách

  • Definice skladby konstrukce s použitím normových i uživatelem definovaných materiálů

  • Pohodlné nalezení požadovaného materiálu pomocí textového vyhledávání i hierarchického uspořádání

  • Zahrnutí systematických tepelných mostů do vybraných vrstev konstrukce

  • Výpočet součinitele prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946 se zohledněním systematických tepelných mostů nehomogenní vrstvy ze dvou materiálů

Posouzení 1D