Jedinečný 3D nástroj pro modelování budovy a výpočet jejích tepelných vlastností podle českých norem. Jen jednou jsou zadávány opakující se tepelné charakteristiky jak stěn, linií a bodů, tak i zón a dalších entit, na ně se odkazující moduly pro posudky. Možnost zadání více variant tepelného modelu budovy a spočtení každé varianty zvlášť. Je jedno, jak velkou budovu počítáte, zda jde o malý RD či o bytový objekt.

Model budovy obsahuje veškeré údaje o místnostech, plochách, objemech, zónách, včetně jejich tepelně technických parametrů. Na tyto údaje navazují výpočty, jak v jednotlivých modulech, tak ve variantách výpočtu pro efektivnější optimalizaci a návrh. Moduly budeme dále rozšiřovat a doplňovat, stejně jako samotné heteCo.

 

o heteco

 

heteCo nabízí hodně, zde je výčet funkcionality:

 • tvorba modelu graficky ve scéně, pomocí editoru, příkazového řádku, menu či dialogů

 • import geometrie uzlů a linií z jiných programů pomocí formátu dxf

 • přídavné moduly - první vydaný modul je energo START (výpočet PENB dle vyhl.78/2013 sb.), možnost více výpočtových variant pro jeden objekt

 • intuitivní a logické ovládání

 • propracovaný a účelný design

 • náhled na model pomocí navigátoru, scény nebo editoru

 • výstup do .pdf protokolu

 • automatický výpočet ploch, objemů, azimutů a sklonů, možnost jejich editace
 • umožňuje zvolit licenci přesně pro Vaše potřeby a tím šetřit Vaše náklady

Přínos funkcionality heteCo k usnadnění Vaší práce:

 • pomocí variant tepelného modelu vytvoříte nad jedním 3D modelem více posouzení. V jediném okamžiku posoudíte a srovnáte výsledky libovolného počtu variant tepelného modelu - referenční, hodnocenou, případně doporučenou a libovolné další varianty

 • změnou projektu ve fázi studie, projektu, či výstavby se nezaobíráte kontrolou - stačí pouze upravit 3D model. Okamžité přepočtení výsledků jediným stiskem tlačítka myši

 • vše viditelné a dostupné - změny v Editoru změní ihned 3D scénu a naopak, tedy dokonalý přehled nad tím, co děláte a z toho vyplývající minimalizace chyb v rámci posouzení

 • editor shromažďuje veškerá data o modelu, geometrii, tepelné technice, modulech. Současně v něm získáte rychlý náhled na vypočtené výsledky. Poměr velikostí scény a editoru si volíte posunutím, podle toho s čím právě pracujete

 • umožňuje Vám soustředit se na to hlavní - tedy na výpočet a optimalizaci budovy v rámci tepelných charakteristik - ne na to, zda máte správně model či správně vypočtenou geometrii budovy

 • ideální je též využití pro pasivní standard, nekontrolujete neustále sumy ploch, objemů, zón, neustálé změny modelu, variant

 • v libovolném 2D/3D nástroji vytvoříte model či půdorys, importujete do heteCo a doplníte definici zón, konstrukcí, výplní a dalších tepelných dat

 • mnoho možností úpravy 3D modelu jako posun, kopie, otočení

 • definice zóny nebo místnosti několika tahy myši – vytažením z půdorysu o danou výšku

 • v jednom okně pohled na 3D scénu, tedy model budovy, ve druhém okně viditelné hodnoty a výpočty.

To je jen základní výčet vlastností - stáhněte si DEMO verzi, vyzkoušejte a sami si ověřte proč heteCo.