Garance výsledků je možná pomocí metodiky vypracované ČVUT na validaci výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb., kde je dána sada testovacích příkladů, jejich mezivýsledků a výsledků, při jejichž splnění je dle stávající legislativy dána garance možnosti využívat tohoto výpočetního nástroje za účelem zpracování PENB. Podrobnější postup, včetně metodiky, příkladů a výsledků naleznete níže.

V rámci zpracování publikace na ČVUT s názvem Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. v závěrečné práci pro zadavatele ministerstvo průmyslu a obchodu vznikla první metodika testování výpočetních nástrojů pro výpočet ENB a zpracování PENB s cílem vytvoření metodicky komplexního testování a validace výpočetních pomůcek, které jsou určeny pro zpracování výpočtů energetické náročnosti budovy podle 78/2013 Sb.

 

Popis testování obecně:

- Testování je koncipováno jako ucelené samostatné testovací příklady, které jsou zaměřeny na různé úrovně využití výpočetního nástroje pro hodnocení energetické náročnosti. Obecně testovací příklady a testování kontrolují zadávání a zpracování hodnocené a referenční budovy, jejich výpočet a mezivýpočty potřeby energie na vytápění a chlazení. Dále na kontrolu zadávání a zpracování energetických systémů a energonositelů. Samostatnou částí je vyhodnocení vypočtených hodnot podle vyhlášky 78/2013 Sb.  

- Testovací modely geometrie jsou složeny ze čtyř typů geometrie budovy. Typ 1 je jednozónový třípatrový objekt pro všeobecný výpočet. Typ 2 je dvouzónový model pro testování různých kvalit obálky budovy pro každou zónu a práce s nimi, zaměřený na Uem vícezónového modelu.

- Typ 3 je jednozónový model pro test omezení Uem,R,max = 0,5 W/m2.K pro nové budovy.

- Typ 4 je zaměřen na test omezení maximálního Uem,R, max v případě nových ostatních staveb, pokud A/V >1, Uem,R,max = 0,45 W/m2.K

- Technické systémy pro testovací modely jsou variantou kombinací technických systémů; tyto varianty představují ověření výpočetních principů a specifik vyplývajících z vyhlášky 78/2013 Sb. a představují variantní řešení energonositelů, započitatelnosti produkce energie, apod.

- Testovací modely vycházejí z kombinace různých testovacích geometrií, technických systémů, a způsobu hodnocení.

- Výsledky jednotlivých testů prezentují číselný základ pro definování srovnávací roviny pro testování výpočetních SW. Přehled dílčích testovaných parametrů dle metodiky je nutno získat v z výpočetního programu v podobě přímého číselného výstupu, nebo dostupných dílčích mezi výsledků. Výpočetní software zpracuje jednotlivé testované modely a výstupy z těchto výpočtů jsou porovnány s výsledky referenčních hodnot.

- Výstupy testování obsahují porovnání výsledků získaných pro dané zadání testovaným výpočetním nástrojem s referenčními výsledky, stanovenými validačním dokumentem. Tyto výsledky musí splnit hodnoty parametrů s definovanou tolerancí v +/- %.

VALIDACE grafika

Stáhnout testovací příklady si můžete zde.

Podle dokumentu ČVUT je tímto způsobem zajištěno dosažitelnosti porovnání hodnocení budov, kde je v přehledu vidět, jak mají předem spočítané příklady správně vycházet. Záměrem byla metodika, podle které by nezávislá organizace certifikovala výpočetní nástroje pro zpracování PENB a tím byla globálně zaručena garance výpočtu u softwarů na českém trhu. Více možno přečíst na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu zde.