Základní myšlenka, proč se pustit do náročného vývoje heteCo, byla a je jednoduchá: ulehčit práci projektantům, tepelným technikům, architektům a všem, kterých se týká tepelná technika budov. 

Od této myšlenky se odvíjí přístup k samotnému programu, kdy je kladen velký důraz na jednoduchost, logičnost, funkční design a hlavně na volbu, aby si každý našel svůj ideální postup k dosažení výsledku.  

A právě na volbě, rozmanitosti není postaveno pouze heteCo, ale celý chod naší firmy. Není na nás hodnotit sami sebe a psát o sobě jen klady, nejlépe o firmě a její filozofii mohou hovořit naši zákazníci a naši zaměstnanci. 

Vyzkoušejte si nás, vyzkoušejte si heteCo.